Kathrein hosts local Jugend forscht competition
Kathrein integrates mobile communication into ad space
Kathrein expands its activities in the area of IoT solutions
Kathrein puts testbeds for LTE and 5G in to operation

Mise společnosti KATHREIN

Aktivně utváříme propojený svět. Propojený svět denně roste díky komunikačním technologiím, které  v tomto procesu hrají klíčovou roli. Propojováním lidí ve světě tak  komunikační technologie utváří propojený svět.

KATHREIN je doma v propojeném světě. Požadavky na poli komunikačních technologií neustále rostou. Datové přenosy v propojeném světe  rostou meziročně exponenciálně.

Máme desetiletí zkušeností v oblasti vývoje komunikačních technologií, a proto jsme do budoucna schopni nabídnout řešení pro ty nejkomplexnější požadavky a výzvy.

Naší misí je aktivně utvářet propojený svět, neustále jej zlepšovat a posilovat prostřednictvím inovací. Tomuto cílí se podřizuje naše každodenní činnost.

Naší vizí propojeného světa zítřka jsou komplexní konvergentní technologie, k jejichž vývoji použiváme naše hluboce zakořeněné vědomosti, síly a oddanosti.

© 2019 made by webdesign studio EpaX